Cách chăm sóc cây mỏ két

Tưới cây: là cây ưa nước, có nhu cầu nước cao nên tưới 1-2 ngày 1 lần

Đất trồng:  đất thịt, đất đen, giàu mùn, nhiều dinh dưỡng là điều kiện để cây phát triển tốt

Bón Phân: Nhu cầu chất dinh dưỡng cao nên bón 1 tháng 1 lần hoặc lâu hơn.

Chịu nắng:Nên lựa chọn những nơi thông thoáng, có ánh sáng mặt trời.

Nhiệt độ: phát triển ở 18 - 26 độ C, chịu nóng tốt nhưng chịu rét kém

Cắt Tỉa: Nỗi tháng cần kiểm tra cắt tỉa cho cây chuối 1 lần, cắt tỉa lá vàng úa, những cây đã tàn bông, cây mọc sai vị trí.

Cách nhân giống cây 

Cây chuối mỏ két được nhân giống bằng cách tách bụi và trồng cây con(Chọn những cây phát triển tốt và bụi rậm rạp, không sâu bệnh có độ tuổi từ 15 đén 20 ngày dễ trồng nhất). Ngoài tự nhiên, chuối mỏ két được thụ phấn nhờ sâu bọ, các loại chim hút mật như chim ruồi… Đặc tính dễ sinh trưởng nên việc nhân giống loài cây này không hề phức tạp.


Cách chăm sóc cây mỏ két