Cách chăm sóc cây saphia

Tưới cây: tưới 1- 2 lần 1 tuần, nên tưới nước phân để cây phát triển tốt hơn( cứ mỗi ngày ta phun lên một lần giữ cho lá luôn tươi và độ ẩn giá thể vừa đủ).

Đất trồng:sử dụng xơ dừa, mùn cưa, chấu tươi, đất thịt và phân tổng hợp để cây phát triển nhanh hơn

Bón Phân: nước giải, NPK tổng hợp và các xác động vật, đậu tương ngâm.

– Đối với giai đoạn cây con: giai đoạn bắt đầu tưới thì bà con có thể tưới ở nồng độ 1/10. Ví dụ ta có xô này là 10 lít, thì bà con có thể cho 1 gáo hoặc 1,5 gáo nước giải để cho nước giải và nước hòa tan, sau đó bà con tưới cho tường chậu một.

– Bà con lưu ý, sau khi trồng được 45 ngày, cây xuất hiện từ 1-2 lá mới thì tưới nước phân hoặc nước giải pha loãng với nồng độ 1/10. Một gáo có thể tưới cho từ 1-2 chậu, tùy theo độ ẩm của giá thể. Nước phân thì bà con có thể tưới mỗi tuần một lần.

– Sau khi trồng được 2 tháng đến 2,5 tháng cây saphia cao được 1/3 – ½ chiếc cọc, thì nồng độ phân ta có thể tăng them. Ví dụ bà concos một xô khoảng 10 lít nước, thì ta sẽ cho 2 lít nước phân, ta hòa đều nước phân, sau đó bà con tưới, tùy theo độ ẩm của giá thể mà bà con có thể tưới, mỗi một chậu là một gáo nước hoặc là nếu độ ẩm quá cao thì ta có thể tưới một gáo hai cây.

Chịu nắng:Cây ưa ánh sáng bán phần, thích hợp để gần cửa sổ có mái che

Nhiệt độ: phát triển ở 23- 32 độ C

Những điều cần lưu ý

  • Nên đưa cây ra ngoài nắng mỗi tuần 1 lần vào buổi sáng khi để ở trong nhà.
  • Cắt tỉa lá vàng, úa để không ảnh hưởng tới những lá khác.
  • Tận dụng bã trè làm phân bón cho cây.
  • Kiểm tra sâu bệnh cho cây thường xuyên

Cách chăm sóc cây saphia