Cây bạch mã hoàng tử

Giá : 70,000 VND
Ngày đăng : 28/10/2020
Giới thiệu : Bạch mã 70k, cao 45cm, tán 35cm
Bạch mã 85k, cao 55cm, tán 40cm
Bạch mã 100k, cao 65cm, tán 45cm