Cây thanh lam

Giá : 70,000 VND
Ngày đăng : 28/10/2020
Giới thiệu : Thanh lam 70k, cao 35cm, tán 35cm
Thanh lam 80k, cao 45cm, tán 40cm